آدرس:
گیلان، لاهیجان، خیابان 22 آبان، روبروی مجتمع مریم، مجتمع تجاری آپادانا، طبقه هفتم، واحد 73
شماره تماس:
013-41241059
 6881 144 0911
5721 385 0911
ایمیل:
info@hdllahijan.com