پروژه آپارتمانی هوشمند آقای مهندس مهدوی فر

کنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش و ایفون هوشمند و امنیت و موزییک تحت bus و ایفون هوشمند و کنترل سیستم روشنایی

ایمن پارس لاهیجان

شروع آپارتمانی هوشمند آقای مهندس مهدوی فر

ایمن پارس لاهیجان

شروع آپارتمانی هوشمند آقای مهندس مهدوی فر

ایمن پارس لاهیجان

شروع آپارتمانی هوشمند آقای مهندس مهدوی فر