پروژه ویلایی هوشمند آقای نیکنام

کنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش و ایفون هوشمند و امنیت و موزییک تحت bus و ایفون هوشمند و کنترل سیستم روشنایی

ایمن پارس لاهیجان